Jin Gui Shen Qi Wan - Kidney Qi Pill:

    The Recipe Ingredients:
  • 8 - Sheng di Huang
  • 3 - Shan Zhu Yu
  • 3 - Shan Yao
  • 1 - Bai Fu Zi
  • 1 - Gui Zhi
  • 3 - Ze Xie
  • 3 - Fu Ling
  • 3 - Mu Dan Pi
ADD RECIPE TO LIST NOW!!!

Adding Recipe to list... [Go back]

Your cart is empty!
REMOVE ALL ITEMS FROM LISTANALYZE THIS LIST
rec