Si Wu Tang plus Ba Zheng San:

  The Recipe Ingredients:
 • 1 - Mu Tong
 • 4 - Hua Shi
 • 3 - Qu Mai
 • 2 - Bian Xu
 • 2 - Zhi Zi
 • 2 - Da Huang
 • 1 - Deng Xin Cao
 • 1 - Gan Cao
 • 3 - Shu Di Huang
 • 3 - Bai Shao
 • 3 - Dang Gui
 • 1 - Chuan Xiong
ADD RECIPE TO LIST NOW!!!

Adding Recipe to list... [Go back]

Your cart is empty!
REMOVE ALL ITEMS FROM LISTANALYZE THIS LIST
rec